İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP)

İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı (İŞMEP), “Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi” kapsamında uygulanan bir destek programıdır. Proje, KfW Kalkınma Bankası aracılığıyla Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından finanse edilmekte, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içinde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından uygulanmaktadır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İş Arayanların Uygunluk Kriterleri

Uygunluk kriterlerine uyan iş arayanlar SGK tescil ve hizmet dökümleri ve kimlik belgelerini fiziken Küçükçekmece Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan İstasyon Mahallesi Semt Konağı - Gençlik Gelişim Merkezine ya da Başvuru Formunu doldurarak başvurabilirler.

18 yaşından büyük tüm iş arayanlar
Türk vatandaşı veya Geçici Koruma altındaki Suriyeliler
İşsiz olanlar İŞMEP’e başvurabilir (Daha uzun süredir işsiz olanlara öncelik verilecektir).
Devamını Oku

İŞLETMELER

İşletmelerin Uygunluk Kriterleri

İşveren firmalar "İŞLETME BAŞVURU FORMU"nu doldurarak programa başvuru yaparlar.

Yeni, ilave personele ihtiyaç duyan işletmeler olmak
İşyerinde mesleki eğitim ve gelişimi destekleyebilecek kapasiteye sahip olmak
İŞMEP sonrasında katılımcıların istihdamını sürdürmeyi hedeflemek
Suriyeli katılımcılar için çalışma izni almak ve ardından sigorta kayıtlarını gerçekleştirmek
Türk vatandaşı katılımcıları sosyal güvenlik sistemine kaydetmek
Devamını Oku
2022 Sonuna Kadar

2.000

Yararlanıcıya Ulaşmak

Yararlanıcıların
%

30

Kadın

Yararlanıcıların
%

5

Engelli Bireyler

İŞMEP İş Arayan Süreci

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından potansiyel iş arayanlara ve istihdama hazır firmalara Program’ın duyurusu yapılacaktır ve potansiyel işverenlerden talep toplanacaktır.


İş Arayan Başvurusu
İş arayanlar SGK tescil ve hizmet dökümleri ile kimlik belgelerini fiziken ya da online Küçükçekmece Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan İstasyon Mahallesi Semt Konağı-Gençlik Gelişim Merkezine ibraz edeceklerdir.
İş Başvuru Değerlendirilmesi
ILO’nun iş arayan başvuru ve doğrulama formunu incelemesinin ardından uygun bulunan iş arayanların listesi uygulama ortağına iletilecektir.
İşe Yerleştirme
Küçükçekmece Belediyesi İŞMEP ve işverenlerin yapacağı mülakatlar sonucunda işe yerleştirme işlemleri ve mesleki eğitim kursu kayıt işlemleri tamamlanacaktır.
Eğitim Programı Öncesi
Eğitimlere katılmadan önce kursiyerlere Katılımcı Taahhütnamesi (EK-10) ve KVKK (EK-11) açık izin formu imzalatılacaktır.
Eğitim Programı
İstanbul Küçükçekmece ve civarında uygulanacak İŞMEP programı kapsamında işe yerleştirilen çalışanlara çalıştıkları işletmelerde teknik ve mesleki eğitim verilecek. Her bir kursiyer seçtiği mesleki eğitim alanında Küçükçekmece Belediyesi tarafından verilecek olan iş dışı eğitim programına katılacaktır.
Anket
Eğitimlerden sonra kursiyerlere Eğitim Değerlendirme Formları (EK-12) doldurtulacak ve sertifikaları verilecektir.

İŞMEP Mali Destek

İşyerinde Mesleki Eğitim ve Gelişim Programı Mali Destek Kapsamı

İş Arayan Desteği

Her katılımcı için işverene aylık ücret desteği


İşveren Desteği

Her bir katılımcı için işverene sosyal güvenlik prim desteği


Kadınlar ve Engelli Bireyler

Kadınlar ve engelli bireyler için ilave ücret desteği ile Kadın yararlanıcılar için çocuk bakım hizmetleri desteği

İşveren Katılımı

Çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin yasalarla düzenlenen yükümlülüklerini yerine getiren tüm işverenler programa başvurabilir.

Çalışma İzin Harcı

Suriyeli katılımcılar için çalışma izni harcı desteğiMali Destek

İstihdamın devamına yönelik destek: İŞMEP projesi kapsamında işe yerleştirilen katılımcının istihdamı sürdürülürse, 6 ay mali destek devam edecektir.

Uygulama Aşamaları

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşları için İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi: İŞMEP

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

İŞMEP kapsamındaki mesleki eğitim ve gelişim faaliyetlerinin %90’ı işbaşında, %10’u iş dışında gerçekleşecektir ve ortalama 6 ay sürecektir.

* İşe yerleştirilen her katılımcı için işverene 6 ay boyunca sürecek olan aylık ücret desteği

* İşe yerleştirilen her katılımcı için işverene 6 ay boyunca sürecek olan Sosyal Güvenlik Prim (SGK) desteği

* Suriyeli katılımcılar için çalışma izni harcı desteği

Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi

İşyeri Uyum Programı Eğitimi

Temel İşgücü Becerileri Eğitimi

Engelli çalışanlar için ek mali destekten yararlanacak kursiyerler, engelli raporu ve destek talep dilekçesi ile başvurabilirler. Ödemeler PTT üzerinden doğrudan katılımcılara yapılacaktır.

Çalışan kimlik fotokopisi

İş sözleşmesi

SGK işe giriş bildirgesi

Çalışma izni başvuru belgesi (Başvuru onaylanınca çalışma izin kartı fotokopisi)

• Adayların 18 yaş üstünde olması gerekmektedir.

• Adayların işsiz olmaları gerekmektedir ve işe yerleştirmeler yapılırken daha uzun süredir işsiz olanlara öncelik tanınacaktır.

• Programa başvuru tarihi itibariyle adaylar işverenin üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısmı olamazlar. (İşveren veya ortakları)

• Adayların programa başvuran işverenlerin son bir yıl içinde çalışanı olmaması gerekmektedir.

• Adaylar en az 6 ay çalışmayı kabul etmelidir.

• Adayların 6 aylık çalışma sürelerinin %90'ı için işbaşı eğitime, %10'u kadar iş dışı eğitime katılmayı kabul etmeleri gerekmektedir.

• Başvuranların terörle bağlantılı suçlara karışmamış olması gerekir.

6 ay boyunca çalışmayı kabul eder. 6 ay boyunca işbaşı ve iş dışı eğitimleri almayı kabul eder.