İşveren Başvuru

İŞMEP İşveren

Hangi işletmeler İŞMEP Programına başvurabilir?

Çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin yasalarla düzenlenen yükümlülüklerini yerine getiren tüm işverenler programa başvurabilir. Bu işletmeler:

Yeni, ilave personele ihtiyaç duyan işletmeler olmalı.
İşyerinde mesleki eğitim ve gelişimi destekleyebilecek kapasiteye sahip olmalı.
Suriyeli katılımcılar için çalışma izni almalı ve ardından sigorta kayıtlarını gerçekleştirmelidir. (Çalışma izni prosedürlerine yönelik destek İŞMEP ekibi tarafından sağlanmaktadır.)
Teknik ve mesleki eğitim almış olanlar (çıraklık, meslek liseleri, sertifika programları, meslek edindirme kursları) ve üniversite mezunları.

İŞMEP Programı İşletme Uygunluk Kriterleri Nelerdir?

Başvuru sahibi işletme, Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan kanun ve kurallara göre kurulmuş, ilgili sicillere kayıtlı ve kanundan kaynaklı yükümlülüklerini tamamlamış olmalıdır.
Firmaların hâlihazırda ticari, endüstriyel veya hizmet işi yürüttüğünün doğrulanabilir olması gerekmektedir.
Firmaların üstlendiği faaliyetlerin türüne göre değişen belirli görevleri yerine getirmek için yeni çalışanları işe alma ihtiyacı ve planı olmalıdır.
Şirketlerde hâlihazırda çalışan işçi bulunduğunun doğrulanması gerekmektedir.
Başvuru sahibi firmanın temsilcisinin İŞMEP programının amaçlarını, işleyişini anladığının ve yeni çalışanları, kadınları ve/veya engellileri istihdam etmeye hazır olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler

Vergi Levhası
Firmanın Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ticaret sicil kaydını gösteren belge
SGK Sigortalı Hizmet Listesi

Başvuru Aşamaları

İşveren kaydınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Başvurular, ILO’nun firmaların faaliyetleri, çalışanları, yeni istihdam planları ve yeni çalışanlarla doldurmayı planladıkları pozisyonlar ve iletişim bilgilerine erişmesi için gereklidir. Yalnızca yeni, sürdürülebilir, uzun vadeli istihdam ihtiyaçlarını ve planlarını ifade eden işverenler program kapsamında değerlendirmeye alınacaktır.

Bundan sonra, özel sektör firmaları için ilk değerlendirme süreci başlayacak ve uygun bulunan firmalar kısa listeye alınacak ve kısa listeye alınan firmalara uygulama ortağı tarafından ön inceleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ön inceleme ziyaretleri neticesinde uygun bulunan firmalardan ikinci aşamada destekleyici dokümanlar sunmaları talep edilecektir.

İlk değerlendirme sürecinde, firmaların ilk taleplerini incelenmesi için aşağıdaki kriterlere uygun olmaları beklenmektedir:

1. Başvuru sahibi işletme, Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan kanun ve kurallara göre kurulmuş, ilgili sicillere kayıtlı ve kanundan kaynaklı yükümlülüklerini tamamlamış olmalıdır.
2. Firmaların hâlihazırda ticari, endüstriyel veya hizmet işi yürüttüğünün doğrulanabilir olması gerekmektedir.
3. Firmaların üstlendiği faaliyetlerin türüne göre değişen belirli görevleri yerine getirmek için yeni çalışanları işe alma ihtiyacı ve planı olmalıdır.
4. Şirketlerde hâlihazırda çalışan işçi bulunduğunun doğrulanması gerekmektedir.
5. Programa başvuran firma temsilcileri ile proje danışmanlarının yapacağı görüşmede, başvuru sahibi firmanın temsilcisinin İŞMEP programının amaçlarını, işleyişini anladığının ve yeni çalışanları, kadınları ve/veya engellileri istihdam etmeye hazır olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
6. Çalışanların mesleki eğitimi ve nitelikleri konusunda net bir yaklaşım izleyen firmalar program için öncelikli tercih edilecektir.

İkinci değerlendirme sürecinde, ilk aşamada kısa listeye kalan her aday firmada aşağıdaki gerekli kriterler aranacaktır. Bu ikinci aşama sonucunda İŞMEP programına katılacak firmalar seçilecektir.

Başvuruda bulunan şirketin;
1. İş başında eğitimi destekleme taahhüdü olmalı ve İŞMEP Programının gereklerinin yerine getirilmesi için sorumlu bir personel görevlendirmeleri gerekmektedir.
2. İŞMEP Programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan işbaşında öğrenme süreçleri, işveren ve katılımcı yükümlülükleri hususunda, katılımcılara yazılı geri bildirimde bulunmayı taahhüt etmelidir
3. İş dışında eğitimi destekleme taahhüdü olmalıdır.
4. Ticaret sicil gazetesi kaydı, esnaf sicil kaydı veya ilgili oda/birlik kaydını gösterir belgeyi sunmalıdır.
5. Başvurudan önceki aya ilişkin SGK çalışan hizmet listesi sunulacaktır.
6. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi metnine göre, programa seçilecek firmaların engelli istihdamı yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir ihlal yapmamış olmaları gerekmektedir.
7. İşveren, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.
8. İstihdam edilecek kişinin firma sahibinin birinci veya ikinci derece akrabası olmayacağına dair taahhüt sunulmalıdır.
9. Başvuru sahibi firma yetkilileri terörle bağlantılı suçlara karışmamış olmalıdır. Bu, kamu ihale kurumu/kamu alım ajansının yasaklı şirketler listesinden kontrol edilecektir. (Güvenlik kontrolü)
10. Başvuru sahibi firma, geçici koruma altındaki Suriyeliler için çalışma izni başvurusu yapmalıdır.
11. Firma uygulama ortağı ile bir sözleşme imzalamaya ve sözleşme öncesi Program kapsamında istihdam edilecek katılımcılara ait kimlik suretlerini, Türk vatandaşı katılımcılara ait SGK giriş belgelerini, Geçici koruma altındaki Suriyelilerin çalışma izni başvuru belgelerini ve personel iş sözleşmelerini ibraz etmeye hazır olmalıdır.
12. Proje ekibinin talep ettiği İŞMEP faaliyetlerine katılmaya hazır olmalıdır.
13. İşletmelerin programdan yararlanabilmesi için en az 2 çalışanı olmalıdır.

*Tüm Başvuru süreçleriniz Proje Koordinatörlerimiz ve ekibimiz tarafından yürütülecek takip edilecektir.

İşveren Proje Saha Koordinatörü
Ekin Doğa Öztürk
0505 172 66 16
ekin.doga.ozturk@kucukcekmece.ist