İş Arayan Başvuru

İŞMEP İş Arayan

İş Arayan Başvuru Formu

Hedef Öncelikleri

18 yaş üzerinde ve işsiz olan Türk vatandaşı ve Suriyeliler. Bu işletmeler:

18 yaş üstü tüm kadınlar ve engelli bireyler
Sosyal Uyum Yardımı (SUY/ESSN) veya diğer yardımları alan sosyal yardım faydalanıcıları
Teknik ve mesleki eğitim almış olanlar (çıraklık, meslek liseleri, sertifika programları, meslek edindirme kursları) ve üniversite mezunları.

İş Arayan Uygunluk Kriterleri

Adayların 18 yaş üstünde olması gerekmektedir.

Adayların işsiz olmaları gerekmektedir ve işe yerleştirmeler yapılırken daha uzun süredir işsiz olanlara öncelik tanınacaktır.
Programa başvuru tarihi itibariyle adaylar işverenin üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısmı olamazlar. (İşveren veya ortakları)
Adayların programa başvuran işverenlerin son bir yıl içinde çalışanı olmaması gerekmektedir.
Adaylar en az 6 ay çalışmayı kabul etmelidir.
Adayların 6 aylık çalışma sürelerinin %90'ı için işbaşı eğitime, %10'u kadar iş dışı eğitime katılmayı kabul etmeleri gerekmektedir.
Başvuranların terörle bağlantılı suçlara karışmamış olması gerekir.

Uygulama ortağı mülakat listesindeki iş arayanları mülakata davet eder, mülakatı değerlendirir ve eğer bu yönde talep varsa işyeri ile mülakat yapmaları için gerekli koordinasyonu sağlar. Uygun bulunan iş arayanların işe yerleştirme işlemleri ve mesleki eğitim kursu kayıt işlemleri tamamlanır.

Her bir kursiyer seçtiği mesleki eğitim alanında uygulama ortağı tarafından verilecek olan iş dışı eğitim programına katılacaktır.

Kursiyerlere katılım sağladıkları ilk eğitimde uygulama ortağı tarafından ILO’nun tasarlanmış olduğu İŞMEP tanıtım sunumu yapılacaktır.


Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:

• Türk Vatandaşları için Kimlik Fotokopisi / Suriyeliler için Geçici Koruma Kimlik Fotokopisi,

• SGK tescil ve hizmet dökümü, (E-Devlet portalı üzerinden alınabilir.)

• Başvuru sahibi engelli ise engelli raporunun fotokopisi,

• Telefon numarası ve ulaşılamayan durumlar için alternatif bir telefon numarası,

• E-posta adresi


Program kapsamında işe yerleştirilen kursiyerler için işverenlerin şu belgeleri uygulama ortağına sunması gerekmektedir:

• Çalışan kimlik fotokopisi

• İş sözleşmesi

• SGK işe giriş bildirgesi

Çalışma izni başvuru belgesi (Başvuru onaylanınca çalışma izin kartı fotokopisi)


Ek mali desteklerden yararlanacak kursiyerler için ayrıca istenilecek belgeler şunlardır:

• Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi

• İşyeri Uyum Programı Eğitimi

• Temel İşgücü Becerileri Eğitimi

Bu eğitimlere katılmadan önce kursiyerlere Katılımcı Taahhütnamesi (EK-10) ve KVKK (EK-11) açık izin formu imzalatılacaktır. Eğitimlerden sonra kursiyerlere Eğitim Değerlendirme Formları (EK-12) doldurtulacaktır.


İş Arayanların Programa Katılımı

İş arayanlar SGK tescil ve hizmet dökümleri ve kimlik belgelerini mail, whatsapp ya da fiziken götürerek uygulama ortağına ibraz edeceklerdir. Başvuranlara ihtiyaç duyulması halinde e-devlet şifresi ve SGK Tescil ve Hizmet dökümü alabilmeleri hususunda gerekli destek sağlanacaktır.

SGK tescil ve hizmet dökümü ve kimlik kartlarını sunan iş arayanlar için uygulama ortağının ilgili personeli tarafından «iş arayan başvuru ve doğrulama formu» doldurulacaktır
Adına form doldurulan her bir iş arayana ILO tarafından telefonla ulaşılarak başlangıç formu doldurulacaktır. Uygulama ortağı bu konuda iş arayanları bilgilendirecek ve görüşmeye katılmaları konusunda teşvik edecektir.
ILO’nun iş arayan başvuru ve doğrulama formunu incelemesinin ardından uygun bulunan iş arayanların listesi uygulama ortağına iletilecektir.


*Tüm Başvuru süreçleriniz Proje Koordinatörlerimiz ve ekibimiz tarafından yürütülecek takip edilecektir.

İK Proje Saha Koordinatörü
İman Ramadan
0505 172 66 15
444 4 360 / 8567
iman.ramadan@kucukcekmece.ist
Proje Saha Asistanı
Sevilay SUNKUR
0505 172 66 15
444 4 360 / 8564
sevilay.sunkur@kucukcekmece.ist